Question: What is Sri Hanuman Chalisa?

Sri Hanuman Chalisa is a very powerful prayer composed by the great saint Tulsidas. It is especially effective for the removal of ghosts (preta, bhuta, pisaca, etc.) and the removal of black magic. Daily recital of the Chalisa will bring one the blessings of Sri Hanuman-ji, which leads one to Rama bhakti. For quicker results one should recite the Chalisa in front of a picture of Sri Hanuman-ji. Wherever you keep a picture of Sri Hanuman-ji always keep a picture of Sri Sri Sita-Ramachandra Bhagavan near by as this will please Sri Hanuman-ji and help you advance in your sadhana.

 

Sri Hanuman Chalisa

shriiguru charana saroja raja
nija manu mukuru sudhaari

barana_uu raghubara bimala yasu
jo daayaku phala chaari

buddhihiina tanu jaanike
sumiro pavanakumaara

bala buddhi vidyaa dehu mohi
harahu kalesi bikaara

jaya hanumaana GYaana guna saagara
jaya kapiisa tihu loka ujaagara

raama duuta atulita bala dhaamaa
anjaniputra pavanasuta naamaa

mahaabiira bikrama bajarangii
kumati nivaara sumati ke sangii

kanchana barana biraaja subesaa
kaanana kunDala kunchita kesaa

haatha bajra au dhvajaa biraajai
kaaNdhe muuNja jane-uu saajai

sankara suvana kesariinandana
teja prataapa mahaa jaga bandana

vidyaavaana gunii ati chaatura
raama kaaja karibe ko aatura

prabhu charitra sunibe ko rasiyaa
raama lakhana siitaa mana basiyaa

suukshma ruupa dhari siyahi dikhaavaa
bikaTa ruupa dhari lanka jaraavaa

bhiima ruupa dhari asura samhaare
raamachandra ke kaaja saNvaare

laaya sajiivana lakhana jiyaaye
shriiraghubiira harashhi ura laaye

raghupati kiinhii bahuta baDaaii
tuma mama priya bharatahi sama bhaaii

sahasa badana tumharo jasa gaavai
asa kahi shriipati kanTha lagaavai

sanakaadika brahmaadi muniisaa
naarada saarada sahita ahiisaa

jama kubera digapaala jahaa te
kabi kobida kahi sake kahaa te

tuma upakaara sugriivahi kiinhaa
raama milaaya raaja . diinhaa

tumharo mantra bibhiishhana maanaa
lankesvara bhaye saba jaga jaanaa

juga sahastra jojana para bhaanuu
liilyo taahi madhura phala jaanuu

prabhu mudrikaa meli mukha maahii
jaladhi laaghi gaye acharaja naahii

durgama kaaja jagata ke jete
sugama anugraha tumhare tete

raama du{aa}re tuma rakhavaare
hota na aaGYaa binu paisaare

saba sukha lahe tumhaarii saranaa
tuma rachchhaka kaahuu ko Daranaa

aapana teja samhaaro aapai
tiino loka haaNka te kaaNpai

bhuuta pisaacha nikaTa nahi aavai
mahaabiira jaba naama sunaavai

naasai roga harai saba piiraa
japata nirantara hanumata biiraa

sankaTa te hanumaana chhuDaavai
mana krama bachana dhyaana jo laavai

saba para raama tapasvii raajaa
tina ke kaaja sakala tuma saajaa

aura manoratha jo koii laavai
soii amita jiivana phala paavai

chaaro juga parataapa tumhaaraa
hai parasiddha jagata ujiyaaraa

saadhu santa ke tuma rakhavaare
asura nikandana raama dulaare

ashhTa siddhi no nidhi ke daataa
asa bara diina jaanakii maataa

raama rasaayana tumhare paasaa
sadaa raho raghupati ke daasaa

tumhare bhajana raama ko paavai
janama janama ke dukha bisaraavai

anta kaala raghubara pura jaaii
jahaa janma haribhakta kahaaii

aura devataa chitta na dhara{ii}
hanumata seii sarba sukha kara{ii}

sankaTa kaTai miTai saba piiraa
jo sumirai hanumata balabiiraa

jai jai jai hanumaana gosaaii
kRipaa karahu guru deva kii naaii

jo sata baara paaTha kara koii
chhuuTahi bandi mahaa sukha hoii

jo yaha paDhai hanumaana chaliisaa
hoya siddhi saakhii gauriisaa

tulasiidaasa sadaa hari cheraa
kiijai naatha hRidaya maha Deraa

pavanatanaya sankaTa harana
mangala muurati ruupa

raama lakhana siitaa sahita
hRidaya basahu sura bhuupa